Budowa prawoskrętu dla pojazdów jadących od Strażowa czeka na decyzje Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Petycja mieszkańców Strażowa w sprawie budowy dodatkowego pasa umożliwiającego płynne włączanie się do ruchu dla pojazdów jadących od Strażowa przynosi skutki.

Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowę pasa włączenia się do ruchu dla pojazdów jadących od miejscowości Strażów zgłosił oraz ujął na liście Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Zadanie to czeka na akceptację Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Zobacz także:

Wypadek na drodze krajowej nr 94 przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów. Dwie osoby ranne

Wypadek przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów. Dwie osoby ranne, [VIDEO]

Akcja zbierania podpisów pod petycją mieszkańców Strażowa w sprawie wybudowania prawoskrętu przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów

Z ostatniej chwili. Kolejny wypadek na drodze krajowej nr 94 przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów.

Poniżej publikujemy teść otrzymanej odpowiedzi na petycje mieszków.

GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Rzeszów, dnia 30.01.2018 r.

O/RZ-Z-2.051.4.2018.SC

Pan Grzegorz Morycz – Sołtys Sołectwa Strażów

W związku z pismem w sprawie budowy pasa włączenia się do ruchu dla pojazdów jadących od miejscowości Strażów w kierunku Rzeszowa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 w km 606+540 z drogą powiatową Nr 1384R w miejscowości Malawa, Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uprzejmie informuje:
Zadanie inwestycyjne polegające na budowie dodatkowych pasów ruchu w zakresie przedmiotowego skrzyżowania (od km 606+300 do km 606+600), zostało przez tut. Oddział zgłoszone oraz ujęte na liście Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Wyżej wymieniony Program stanowi zbiór tego typu inwestycji występujących na całej sieci dróg krajowych i jest podstawą do corocznej dokonywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN – załącznik nr 6 do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023). Rozpoczęcie procesu projektowania, a następnie realizacja zadań z listy, są możliwe po przyznaniu środków finansowych na ten cel. Zadania z listy mają charakter inwestycji i rozpoczęcie realizacji każdego zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych będzie wymagało decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad
z upoważnienia

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Mariusz Błyskal

Dodaj komentarz