Akcja zbierania podpisów pod petycją mieszkańców Strażowa w sprawie wybudowania prawoskrętu przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów

Zwracam się do czytelników portalu str@żów.pl i mieszkańców Strażowa z prośbą o wyrażenie poparcia poprzez składanie i zbieranie podpisów pod petycją dotyczącą wybudowania prawoskrętu – dodatkowego pasa ruchu drogowego dedykowanego do skrętu w prawo umożliwiającego płynne włączanie się do ruchu dla pojazdów jadących od miejscowości Strażów w kierunku Rzeszowa, na skrzyżowaniu obok restauracji „Karczma pod Strzechą” i „Kolorado”.

Wybudowanie dodatkowego pasa ruchu znacznie poprawi bezpieczeństwo podczas wjazdu na drogę nr 94.
Pełna treść petycji dostępna jest na stronie str@żów.pl i parafia.strazow.pl

Listy do podpisu pod petycją znajdują się za ławkami w kościele parafialnym w Strażowie oraz w ZS w Strażowie. Prosimy o liczne poparcie przedmiotowej petycji.

Grzegorz Morycz – sołtys sołectwa Strażów
Patronat akcji Portal str@żów.pl


Treść petycji mieszkańców Strażowa

Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-001 Rzeszów

Petycja

      Działając na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. pozycja 1195), wnoszę petycję w interesie mieszkańców miejscowości Strażów w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu rogi krajowej Nr 94 oraz drogi powiatowej Nr 1384R w miejscowości Malawa poprzez wybudowanie pasa włączania się do ruchu dla pojazdów jadących od miejscowości Strażów w kierunku Rzeszowa.

Wypada również nadmienić, że zarządca drogi ma ustawowy obowiązek podejmować wszelkie działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przechodząc do uzasadnień powyższej petycji należy wskazać, iż w chwili obecnej droga powiatowa Nr 1384R relacji Terliczka – Łąka – Strażów, stała się głównym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców miejscowości Strażów, Palikówka, Łukawiec, Krzemienica i miejscowości Czarna koło Łańcuta.

Jednocześnie nie należy tracić z pola widzenia faktu, że na drodze krajowej Nr 94 odbywa się wzmożony ruch pojazdów oraz fakt, że często kierowcy znacznie przekraczają prędkość, czym w zasadzie uniemożliwiają bezpieczny wyjazd na drogę powiatową Nr 1384R z m. Malawa.
Zwiększony ruch drogowy powoduje, iż często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych na przedmiotowym skrzyżowaniu. Brak możliwości płynnego włączenia się do drogi krajowej Nr 94 przez pojazdy powoduje powstawanie czasowych zatorów czy też istotnego spowolnienia ruchu. Taka sytuacja generuje powstawanie przypadków łamania
przez kierowców przepisów ruchu drogowego, co wiąże się z powstawaniem zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.

Ponadto na przedmiotowym skrzyżowaniu wielokrotnie dochodziło również do agresywnych zachowań kierowców, którzy jadąc z nadmierną prędkością od strony Łańcuta nie akceptowali faktu wyjeżdżania z drogi powiatowej poprzez używanie sygnałów dźwiękowych.

Wraz z mieszkańcami wierzymy, że troska o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Rzeszowskiego i Łańcuckiego jest dla Pana Dyrektora priorytetowe. Oczekujemy ze swej strony podjęcia stosownych działań w zakresie wybudowania pasa włączania się do ruchu na wskazanym odcinku, zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym załączonym do petycji.

Uprzejmie prosimy o informowanie nas o podejmowanych działaniach w tej sprawie.
Osoba do korespondencji i reprezentowania jest p. Grzegorz Morycz – Sołtys Sołectwa Strażów

Z poważaniem w imieniu mieszkańców

         podpisani mieszkańcy

zdjęcie: google.pl

Zobacz także:

Wypadek na drodze krajowej nr 94 przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów. Dwie osoby ranne

Wypadek przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów. Dwie osoby ranne, [VIDEO]

2 thoughts on “Akcja zbierania podpisów pod petycją mieszkańców Strażowa w sprawie wybudowania prawoskrętu przy wyjeździe ze Strażowa na Rzeszów

Dodaj komentarz