Organizacje/Jednostki organizacyjne

Przedszkola publiczne na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Krasne 743A Dyrektor
Marek FrączekWicedyrektor ds. przedszkola
Małgorzata Wilk
tel.178555275 www.przedszkolekrasne.edupage.org

e-mail: gpkrasne@gminakrasne.pl

Gminne Przedszkole w Malawie Malawa 199B Brygida Korab tel.178554202 www.przedszkolemalawa.edupage.org

e-mail: gpmalawa@wp.pl

Gminne Przedszkole w Strażowie Strażów 270 Ewa Nowak tel.177711860 www.gpstrazow.edupage.org

e-mail: gpstrazow@wp.pl

Gminne  Przedszkole w Palikówce Palikówka 201 Renata Kunysz tel.177711382 www.przedszkolepalikowka.edupage.org

e-mail: gpprzedszkolepal@wp.pl

Szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Krasne 742 Dyrektor
Marek FrączekWicedyrektor
Magdalena Kluz-Międlar

Wicedyrektor
Małgorzata Wilk

tel.178555224


tel.178555831

www.spkrasne.freehost.pl

e-mail: spkrasne@wp.pl


www.gimkrasne.edu.pl

e-mail: gimkrasne@wp.pl

Zespół Szkół w Malawie Malawa 199 Jan Żyłka tel.178554225 www.zsmalawa.pl

e-mail: szkolamalawa@wp.pl

Zespół Szkół w Strażowie Strażów 270 Agata Gunia-Buk tel.177711854 www.strazow.edu.pl

e-mail: spstrazow@wp.pl

Zespół Szkół w Palikówce Palikówka 271 Waldemar Kurpaska tel.177711370 www.zspalikowka.republika.pl

e-mail: zspalikwist@wp.pl

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Krasne 408B Marcin Brzychc tel.178555276 link do strony

e-mail: zuk@gminakrasne.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krasnem

Krasne 121 Wioletta Leszczyńska tel.178555932 link do strony

e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół Krasne 743B Grażyna Belcyr tel.178555725 wew. 24 link do strony

e-mail: g.belcyr@gminakrasne.pl