Statutu Sołectwa Strażów

Spread the love

Uchwała Nr LII/361/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 23 kwietnia 2014r. W sprawie nadania statutu Sołectwu Strażów.