Proboszcz i parafia

Parafia Strażów, p.w.: Matki Bożej Królowej Polski, Adres: Strażów 229, 36-073 Strażów, tel. 17 771 18 78

Parafia Strażów

p.w.:  Matki Bożej Królowej Polski

parafia erygowana:  1950 r.

Adres:  Strażów 229

36-073 Strażów,

tel. 17 771 18 78

E-mail: pstrazow@gmail.com

www: parafia.strazow.pl

gmina: Krasne, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. mgr Edward Wnęk, , od 2011-08-26

Historia:

Wieś Strażów, sięgająca swymi początkami XIV w. (pierwsza pisana wzmianka o niej pochodzi z 1390 r.), przez większość swych dziejów należała do parafii w Krasnem. Starania o budowę własnego kościoła podjęto tam dopiero w latach 40-tych XX w. Kościół wzniesiony w latach 1948 – 1949, zaprojektowany przez Jerzego Jachowicza, poświęcił 6 XI 1949 r. biskup przemyski Franciszek Barda, nadając mu tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Początkowo był to kościół filialny parafii Krasne, a w 1950 r. po powstaniu w Strażowie ekspozytury stał się jej centrum duszpasterskim. Z czasem ekspozytura przekształciła się w samodzielną parafię. Nowa jednostka objęła swym zasięgiem sam Strażów, dopiero później dołączono do niej kilkadziesiąt domów z Palikówki i Krasnego. W 2000 r. odłączona od parafii część Palikówki weszła w skład nowej parafii, utworzonej w tej wiosce. W ciągu dziejów w parafii przeprowadzono szereg inwestycji, które umożliwiły jej funkcjonowanie oraz usprawniły życie duszpasterskie, m. in. wzniesiono plebanię, wyposażono kościół, wybudowano dzwonnicę, punkt katechetyczny i kaplicę przedpogrzebową. Dnia 16 V 2009 r. strażowski kościół konsekrował bp K. Górny.

Kościół parafialny:   murowany, wzniesiony w l. 1948-49, konsekrowany 16 V 2009 r.

Odpust parafialny:    03.05.; 13.06.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Godziny Mszy św.:

Strażów, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Strażów, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Strażów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 16.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1850, wiernych – 1800, innowierców – 50, niewierzących – 0

Terytorium:

Strażów, Krasne – Granica

Cmentarz: parafialny – 0,80 ha, kaplica cmentarna