Towarzystwo Społeczno- Kulturalne “Strażowianie”

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE „STRAŻOWIANIE” wznowiło działalność 01.09.2013 r., posiada osobowość prawną, jest organizacją samorządową i samodzielnie kształtująca swój program.
Towarzystwo  działa na rzecz ożywienia życia zbiorowego mieszkańców sołectwa Strażowa.
W swoim programie zakłada:
– wydawanie gazetki lokalnej,
– organizowanie różnorodnych działań kulturalnych i artystycznych,
– organizowanie okazjonalnych wieczorków i spotkań,
– przygotowanie lokalnych uroczystości patriotycznych  i rocznicowych.