Nowy System Gospodarki Odpadami – 2016

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) , od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wymuszenie segregacji odpadów u źródeł ich powstania, czyli w gospodarstwie domowym, oraz uniknięcie ich spalania lub wyrzucania do rowów, lasów, rzek itp.

Nowy system zakłada, że to gmina jest właścicielem odpadów komunalnych i jest zobowiązana do ich odbioru, transportu, zagospodarowania oraz pokrycia kosztów z tym związanych. Z kolei właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która jest egzekwowana tak samo jak podatek.

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krasne.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Do pobrania wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz uchwała w sprawie oreślenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pliki do pobrania Pobierz plik


Nowy harmonogram wywozu odpadów dla mieszkańców miejscowości Malawa oraz Strażów

Wójt Gminy Krasne informuje, że od 1 marca 2016 r. zmienia się harmonogram wywozu odpadów dla mieszkańców miejscowości Malawa oraz Strażów. Wprowadzenie zmian podyktowane jest ujednoliceniem dni odbioru w miejscowości Malawa oraz wyszczególnieniem numerów z miejscowości Strażów. Poniżej nowy harmonogram odbioru odpadów z terenu Malawy i Strażowa.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2016

Rok, miesiąc,dzień , miejscowość

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

MALAWA

(piątek)

mokre

9*-22

5-19

4-18

2*-15-29

13-28*

10-24

8-22

5-20*

2-16-30

14-28

12*-25

9-23

suche

22

19

18

29

28*

24

22

20*

30

28

25

23

STRAŻÓW

(piątek)

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 108A, 108B, 109, 110, 111, 147, 147B, 226, 228, 262, 263, 263A, 265, 296A, 297, 299, 299A, 299B, 351E, 351F, 351K, 351L, 351N, 356, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F, 365B, 365C, 365F, 365G,412, 412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 420, 458

*- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto

Odbiór pojemników z odpadami komunalnymi jak i worków z frakcją suchą odbywa się od godz. 600

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Krasne w 2016 r.

Rok, miesiąc, Dzień

Miejscowość,nr posesji

2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KRASNE  1-615

(czwartek)

„mokre”

14-28

11-25

10-24

7-21

6*-19

2-16-30

14-28

11-25

8-22

6-20

4*-17

1-15-30*

„suche”

28

25

24

21

19

30

28

25

22

20

17

30*

KRASNE  616 do końca

(środa)

„mokre”

13-27

10-24

9-23

6-20

5*-18

1-15-29

13-27

10-24

7-21

5-19

3*-16-30

14-29*

„suche”

27

24

23

20

18

29

27

24

21

19

30

29*

PALIKÓWKA

(wtorek)

„mokre”

5-19

2-16

1-15-30*

12-26

10-24

7-21

5-19

2-17*-30

13-27

11-25

8-22

6-20

„suche”

19

16

30*

26

24

21

19

30

27

25

22

20

STRAŻÓW

(piątek)

„mokre”

2*-15-29

12-26

11-25

8-22

7*-20

3-17

1-15-29

12-26

9-23

7-21

5*-18

2-16-31*

„suche”

29

26

25

22

20

17

29

26

23

21

18

31*

MALAWA

(piątek)

„mokre”

9*-22

5-19

4-18

2*-15-29

13-28*

10-24

8-22

5-20*

2-16-30

14-28

12*-25

9-23

„suche”

22

19

18

29

28*

24

22

20*

30

28

25

23

 

Uwaga:

Ze względu na utrudnieniaw dojeździe  do posesji, poniższe numery posesji będą obsługiwane  w następujących terminach.

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr  posesji

2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”

13-27

10-24

9-23

6-20

5*-18

1-15-29

13-27

10-24

7-21

5-19

3*-16-30

14-29*

„suche”

27

24

23

20

18

29

27

24

21

19

30

29*

KRASNE

(środa)

1,1A,1B,2,3,4,5,6,10,10A,12,13,14,17,17A,17B,22A,22B,24A,27C,27E,27F,27H,43,43A,43C,43D,44, 44A, 45,46A, 47, 48, 49, 49A,50, 51,  52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67 69, 70, 71, 72,74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81A, 82A, 82B, 160A, 162, 163, 164, 164A, 171A, 172, 172B, 172C, 173, 178, 179, 181, 183, 183A, 183B, 183C, 183D, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211A, 211B, 211C, 211D, 211F, 245, 245A, 246A, 258, 258A, 360, 361, 362, 362A, 363, 366, 367, 401C, 401I, 401K, 408, 408A, 408C, 408E, 411A, 411D, 411E, 412, 413A, 413C, 413I, 414, 414A, 414D, 419,432A,446, 447, 449, 454, 457, 457A, 457B, 457D,477, 477A, 482, 488, 489, 492. 495, 499, 502, 503, 504, 511, 526, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 563 B, 564 1, 566, 567, 567C, 567E, 569, 622, 626, 627, 629, 634, 636, 637, 638, 639, 642, 645, 648, 650, 651, 655, 661, 667, 674, 691, 691A, 693, 693A, 693C, 735A, 735C, 735D, 735F, 735G, 736A, 736D, 736E, 736F, 739B, 739O, 739R, 739T, 739U, 739W, 739X, 740, 740A, 740C, 740D, 740F, 740G, 740I, 740J, 784O, 784P, 964, 966, 969, 972, 976B, 977C, 979, 979A, 982B, 982C, 982D, 1012, 1014, 1014A, 1015, 1017, 1017A, 1020, 1040C, 1040D, 1061C, 1094C, 1094D, 1094E, 1094F, 1094G, 1094I, 1094J, 1094O.

PALIKÓWKA (środa)

26, 135, 194, 194A, 194C, 194D, 194F, 194G, 421A, 426, 430, 432.
Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr  posesji

2016

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”

2*-15-29

12-26

11-25

8-22

7*-20

3-17

1-15-29

12-26

9-23

7-21

5*-18

2-16-31*

„suche”

29

26

25

22

20

17

29

26

23

21

18

31*

MALAWA

(piątek)

8, 9, 10, 18B, 19, 19A, 20, 20, 40,61, 67A, 67B, 67C, 67G, 67H, 67,83, 85, 87, 91, 93, 94A, 95, 96A, 121C, 121D, 139, 139A, 141, 144, 147, 148, 148A, 149, 151, 153, 157, 158, 158A, 160, 161, 162, 163A, 163C, 163D, 163E, 164B, 164C, 164D, 255, 256, 266, 267, 267A, 267B, 268, 513, 513B, 514E, 515, 515E, 515H, 515K, 515L, 530, 530A, 530C, 531, 533A, 534, 536, 539, 539A, 540, 566A, 596, 596A, 596B, 596C, 613D, 613E, 613F, 613G, 613J, 672, 672A, 672C, 672D, 673, 675D, 675H, 823B, 823C, 823D, 823E, 823F, 823G, 823H, 823I, 857, 858, 858A, 865A, 876C, 876E, 876F, 887, 888, 888A, 889, 889A, 889D, 890, 890B, 890C, 890D, 891, 891B, 891K, 893, 894A, 894B, 894D, 894E, 961A, 961B, 961C, 961D, 961E, 1034, 1035, 1036.         

STRAŻÓW

(piątek)

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 55, 56, 106, 107, 108, 108A, 108B, 109, 110, 111, 135, 147, 147B, 168, 175,261, 262, 263, 263A, 265, 351E, 351F, 351K, 351L, 351N, 356, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F,412, 412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 458.

*- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto.

 


PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

13

10

9

13

11

8

13

10

14

12

9

14

 

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.


 

Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów na terenie gminy KRASNE

 

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

7 kwiecień 2016r

(czwartek)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

13:30-15:30

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

16:00-18:00

8 kwiecień 2016r

(piątek)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

13:30-15:30

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

16:00-18:00

21 czerwiec 2016r

(wtorek)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

13:30-15:30

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

16:00-18:00

22 czerwiec 2016r

(środa)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

13:30-15:30

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

16:00-18:00

18 październik 2016r

(wtorek)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

13:30-15:30

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

16:00-18:00

19 październik 2016r

(środa)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

13:30-15:30

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

16:00-18:00

W ramach MPZO zbieramy:

-w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów:

papier, szkła, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

– w październiku:

odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016.

W związku z podjętą w dniu 25 listopada 2015 uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XVI/119/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty Wójt Gminy Krasne informuje,

że stawki opłat w roku 2016 nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas

za odpady zbierane w sposób selektywny:

10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób

7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób

 zbierane w sposób nieselektywny:

15 zł miesięcznie – od mieszkańca

Opłaty uiszcza się kwartalnie w terminach do:

15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2016 roku

w kasie  Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe nr:

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji,

nie składają ponownie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 Natomiast właściciele nieruchomości, u których z dniem 01.01.2016 r. zmienił się stan  faktyczny będący podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, zobowiązani są do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od daty zmiany na nowym formularzu.


 

Testowa zbiórka szkła pochodzącego z gospodarstw zamieszkałych

Początkiem roku ruszyła na terenie naszej gminy w wybranych punktach testowa zbiórka szkła pochodzącego z gospodarstw zamieszkałych.

Zachęcamy do korzystania z punktów.

Palikówka Badunie – 1 pojemnik

Palikówka Łącznik – 1 pojemnik

Palikówka pętla – 1 pojemnik

Krasne – obok stadionu – 2 pojemniki

Krasne Wólka – II pętla autobusowa – 1 pojemnik

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE

 

Worek koloru żółtego – przeznaczony na odpady z tworzyw sztucznych, metalu, papieru oraz opakowań wielomateriałowych. Worek koloru zielonego – przeznaczony na odpady szkła opakowaniowego Pojemnik lub czarny worek – przeznaczone na odpady gromadzone w sposób niesegregowany oraz odpady pozostałe po segregacji (frakcja mokra)

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

– butelki typu PET,

– opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych,

– opakowania po środkach higieny osobistej oraz chemii gospodarczej,

– reklamówki, worki foliowe i folie,

– kartony, tekturę falistą, gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki,

– opakowania z papieru np. papierowe torby, opakowania po produktach spożywczych,

– puszki po napojach, konserwach i innych produktach spożywczych,

– opakowania wielomateriałowe.

– butelki oraz inne opakowania po napojach, sokach, alkoholach, itp.,

– słoiki po przetworach, ketchupach, musztardach i innych produktach spożywczych.

– w przypadku złożenia w deklaracji informacji o gromadzeniu odpadów jako odpadów zmieszanych, w worku należy gromadzić odpady powstałe na terenie nieruchomości,

 

– w przypadku złożenia w deklaracji informacji o gromadzeniu odpadów w sposób segregowany, w worku należy gromadzić odpady pozostałe po segregacji.

NIE WRZUCAMY !!

NIE WRZUCAMY !!

NIE WRZUCAMY !!

– szkła i opakowań szklanych,

– odzieży i tekstyliów,

– resztek żywności,

– trawy, liści oraz innych odpadów ulegających biodegradacji,

– odpadów zabrudzonych ziemią, olejami, farbami itp.,

– materiałów budowlanych i ich opakowań (np. po silikonach, piankach, klejach, farbach i lakierach, cemencie itp.),

– tapet,

– elementów RTV i AGD,

– elementów z tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów mechanicznych (np. tapicerki samochodowej, zderzaków, itp.),

– baterii i akumulatorów, żarówek,

-odpadów higienicznych (np. pieluch, zabrudzonych chusteczek higienicznych, itp.)

 

– żarówek, lamp neonowych, luster,

– szyb okiennych,

-szyb samochodowych,

– szyb zbrojonych,

– szkła gospodarczego, żaroodpornego, porcelany, fajansu,

– termometrów,

– szklanych opakowań po lekach, itp.

– odpadów problemowych odbieranych w ramach Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

źródło: gminakrasne.pl