Rok 2017

W dniu 25 września 2016 r. w Domu Ludowym w Strażowie odbyło się Zebranie Wiejskie.

Zebranie otworzył Sołtys Sołectwa Strażów i przywitał mieszkańców i przybyłych gości.

Po przedstawieniu porządku obrad cała sala jednogłośnie go przyjęła.

Zebranie Wiejskie wyraziło również zgodę na rejestrowanie zebrania na nośnikach elektronicznych.

Najważniejszym punktem zebrania było przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

Z sali padły dwie propozycje przeznaczenia funduszu:
1 na wykonie oświetlenia przy drodze na osiedlu Kamionka,
2 na wykonanie ogrodzenia na stadionie LKS Rzemieślnik.

Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, że Fundusz Sołecki na 2017 rok w wysokości  26.989,36 zł zostanie przeznaczony na budowę oświetlenia przy drodze na osiedlu Kamionka.

Następnie Pani Wice Wójt przedstawiła informację nt. inwestycji na terenie naszego sołectwa jak i całej Gminy Krasne.

Kolejnym tematem poruszonym na zebraniu była informacja na temat rozbudowy Zespołu Szkół w Strażowie o przedszkole. Pani Wice Wójt poinformowała mieszkańców, że na przełomie września i października 2016 r.  ogłoszony zostanie przetarg na budowę przedszkola.

Podczas dyskusji na zakończenie zebrania poruszano wiele spraw związanych z naszym sołectwem, oraz zbliżającym się (23 października 2016 r.) Referendum Gminnym dotyczącym dobrowolnego przyłączenia Gminy Krasne do Miasta Rzeszowa.

Do założeń budżetowych na 2017 rok zaproponowano budowę chodnika przy drodze na Olszyny, oraz wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej na działce nr 72.

W zebraniu Wiejskim uczestniczyło 41 osób.

Grzegorz Morycz
Sołtys Sołectwa Strażów

Foto relacja z zebrania wiejskiego Sołectwa Strażów z dnia 25.09.2016 r.