W lutym ruszy rozbudowa budynku ZS w Strażowie. Przetarg na rozbudowę rozstrzygnięty.

Ruszy wyczekiwana rozbudowa budynku ZS w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego, wyłoniono wykonawcę I etapu rozbudowy budynku szkoły. Władze gminy właśnie rozstrzygnęły przetarg na rozbudowę szkoły, będącej chlubą Strażowa. Zgodnie z planem przedszkolaki od 1 września 2018 r. będą uczyć się w dużo lepszych warunkach niż dotychczas.

Na realizację inwestycji czekają dzieci i rodzice przedszkolaków ze Strażowa. Obecnie nauka w przedszkolu gminnym odbywa się tam w dwóch salach i jednej sali w szkole dla 6-latków, a przedszkolaków stale przybywa i są odsyłane do innych placówek przedszkolnych. Rozbudowa budynku szkoły ma rozpocząć się jeszcze w lutym, a zakończyć przed 1 września 2018 roku.

Drugi przetarg na I etap rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowie zawisł na włosku. Oferty, które wpłynęły przekraczały zarezerwowaną na ten cel pulę pieniędzy. Gmina zdecydowała się dołożyć o 221.794,25 zł do najtańszej oferty.

Pierwszy przetarg na rozbudowę budynku szkoły został unieważniony. Trzy oferty znacznie przekraczały wtedy pulę pieniędzy najtańsza o 292.606,49 zł, którą gmina przeznaczyła na ten cel w wysokości 700 000,00 zł.

Drugi przetarg, do którego wpłynęło 4 oferty także zawisł na włosku, okazało się, że najniższa oferta, jaką złożyła firma w drugim przetargu jest na kwotę 921 794,25 tys. zł. A ta dalej przekracza pulę pieniędzy, jaką gmina zarezerwowała na ten cel o 221.794,25 zł. Jednak gmina zdecydowała się dołożyć tę kwotę i już nie unieważniać przetargu.

– Będziemy chcieli te 222 tys. zł w budżecie gminy znaleźć, żeby je dołożyć – mówił 9 stycznia br. na spotkaniu z rodzicami Marian Jachowicz – przewodniczący rady gminy Krasne.

Zwycięska firma będzie miała niecałe 9 miesięcy na wykonanie I etapu rozbudowy budynku ZS w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego. W obecnej sytuacji rozbudowa szkoły będzie tańsza i szybsza niż inwestowanie w nowy wolnostojący obiekt, nie mając wykupionej działki pod inwestycję, uwarunkowań, warunków zabudowy, projektu, pozwolenia na budowę .

Gmina założyła, aby I etap rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowie dla potrzeb przedszkola publicznego, polegający na wykonaniu stanu surowego otwartego ( w poprzednim przetargu zamkniętym)  powstał do końca października 2017 r. Do istniejącego budynku dobudowane zostanie nowe skrzydło dydaktyczne. Nowy budynek będzie trzykondygnacyjny i w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Władza gminy planuje II etap rozbudowy budynku Zespołu Szkół zakończy w sierpniu 2018 roku. Czy rozbudowa budynku Zespołu Szkół się opóźni zobaczymy? Do tematu wrócimy.

W czwartek 8 lutego 2017 r. o godz. 10:15 opublikowała na stronie BIP gminy Krasne informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Strażowie-etap I”. Wykonawcą I etapu rozbudowy będzie Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica, która oferuje wykonanie zamówienia za cenę: 921 794,25 zł z okresem rękojmi i gwarancji 72 miesięcy.

Ponadto dwie najdroższe oferty nr 1 i 3 zostały odrzucone z postępowania na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a P.z.p. Zgodnie z cytowanym przepisem odrzuceniu podlega oferta, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody , o której mowa w art. 85 ust 2 P.ż.p., na przedłużenie terminu związania ofertą. Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia, w dniu 23.01.2017 r.

W dniu 14.02.2017 r. o godz. 10.00 ma nastąpić zawarcie umowy z potencjalnym Wykonawcą prac budowlanych.

Informacje dotyczące wyboru oferty

 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych działania w tej sprawie.

Wizualizacja rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowierozbudowa1

rozbudowa

zdjęcie:materiał gminakrasne.pl

źródło: gminakrasne.pl

Zobacz także:

Otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę budynku ZS w Strażowie

Informacja o zebraniu ogólnym – 9.01.2017 r.

Ogłoszono kolejny przetarg na rozbudowę naszej szkoły.

Przetarg na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Strażowie o przedszkole unieważniony

 

Rozbudowa budynku ZS w Strażowie rozpocznie się w tym roku. Przetarg na rozbudowę rozstrzygnięty.