Sołtys i władze sołectwa Strażów

Sołtys i władze sołectwa Strażów

Sołtys stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy. Do jego obowiązków należy pobór podatku rolnego (oraz innych podatków wymaganych prawem). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań sołeckich (zebrań, w których uczestniczą mieszkańcy). Do najważniejszych zebrań należy to, podczas którego decyduje się o wykorzystaniu funduszu sołeckiego.

Sołtysem Sołectwa Strażów jest Grzegorz Morycz  wybrany podczas zebrania w dniu 15.02.2015 r. Jego kadencja kończy się w 2018 roku.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów sołtysa sołectwa Strażów.
PROTOKÓŁ Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów sołtysa gminy Krasne

Członkami Rady Sołeckiej są:
Łukasz Kalisiak
Katarzyna Kot
Aleksander Kuziara
Iwona Mazur

Wcześniej rolę sołtysa pełnił Pan Marian Jachowicz  ( 2 kadencje)

Radnymi sołectwa Strażów (reprezentantami w radzie Gminy Krasne) są:
Marian Jachowicz – Przewodniczący Rady Gminy Krasne
Piotr Lecki –
członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych

Miejscowość ma swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu Rzeszowskiego – jest nią:
Renata Gaweł -członek Komisji Budżetowo-Finansej

Sołectwo Strażów jest pomocniczą jednostką gminy, zbliżoną do miejskiego osiedla. Na czele sołectwa stoi sołtys wspierany przez radę sołecką. Reprezentantami sołectwa w gminie są radni. Największą władzę w sołectwie ma zebranie mieszkańców. W trakcie takiego spotkania ustalane są ważne decyzje, podejmowane uchwały. W czasie zabrania wybierany jest sołtys oraz rada sołecka (ich kadencja trwa cztery lata).Sołectwo Strażów graniczy z sołectwami: Krasne, Malawa oraz Palikówka (gmina Krasne), Krzemienica (gmina Czarna). Najbliższymi miastami są: Rzeszów (siedziba gminy i powiatu), Łańcut (siedziba powiatu).

Ogromna większość mieszkańców prowadzi małe lokalne firmy lub pracuje w pobliskich miastach.
W sołectwie działa kilka sklepów spożywczych (w tym dwa mini markety). Jest sklep z akcesoriami do budowy i narzędziami. Prowadzony jest również Domu Ludowy gdzie okazjonalnie prowadzi się zebrania lub organizuje imprezy okolicznościowe.