Gminne Przedszkole w Strażowie

Nazwa: Gminne Przedszkole w Strażowie
Dyrektor  Zespołu Szkół w Strażowie – Agata Gunia- Buk
wicedyrektor d/s przedszkola – Ewa Nowak
E-mail szkoły: gpstrazow@wp.pl
Telefon: 17 771 18 60
Adres szkoły: 36-073 Strażów 270
konto przedszkola:

strona www

EBS 92 91 76 1048 2001 0002 9711 0003

www.gpstrazow.edupage.org