Ogłoszono kolejny przetarg na rozbudowę naszej szkoły.

Po raz kolejny gmina Krasne ogłosiła przetarg na I etap rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego. Przyszłego wykonawcę poznamy prawdopodobnie 3 stycznia 2017 r. o godz. 10:30. Tego dnia bowiem przewidziano otwarcie ofert.

Pierwszy przetarg został unieważniony. Powód? Najniższa oferta złożona przez firmy zainteresowane I etapem – rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowie o ok. 300 tys. zł przekroczyła budżet założony przez gminę na I etap tej inwestycji. Przetarg został unieważniony. W budżecie przeznaczono na ten cel 700 tys zł. Kiedy 17 listopada br. otwarto koperty z ofertami 3 wykonawców, okazało się, że ta suma jest zbyt mała.  Aby poszukać nowego wykonawcy, ogłoszono kolejny przetarg.

Zamawiający założył w nowym przetargu na I etap rozbudowy budynku ZS w Strażowie dla potrzeb przedszkola publicznego, aby Wykonawca rozbudowy wykonał stanu surowego otwarty inwestycji, którą zaplanowano na 31 października 2017 r. Czy rozbudowa budynku Zespołu Szkół się opóźni zobaczymy?

Będziemy na bieżąco informować Państwa o wynikach postępowania i dalszych działania w tej sprawie.

Wizualizacja rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowierozbudowa1rozbudowazdjęcie:materiał gminakrasne.pl


Informacje o postępowaniu przetargowym
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.1.8.2016.ML
Tytuł Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie-etap I
Data publikacji 2016-12-12 14:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-01-03 10:00
Termin otwarcia ofert 2017-01-03 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu

2016-12-12
Ogłoszenie o zamówieniu – (6,32 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2016-12-12
SIWZ – (21,74 MB)
Inne informacje Dokumentacja projektowa – geologia

2016-12-12
Dokumentacja projektowa – konstrukcja i architektura

2016-12-12
Dokumentacja projektowa – poziomy kanalizacji sanitarnej
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany

2016-12-12
Dokumentacja projektowa – przedmiar

2016-12-12
Dokumentacja projektowa – przyłącza i sieci

2016-12-12
Dokumentacja projektowa – specyfikacje

2016-12-12