Sprawy związane z budownictwem, ew. gruntów, nieruchomościami, itp.