Trwa nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2017 r.

Od 14-28 lutego br. będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z działek położonych na terenie gminy Krasne do realizacji w 2017 r.

Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów.

Usuwanie elementów zawierających azbest wymusza na Polsce Unia Europejska. Zgodnie z unijną dyrektywą Polska ma na to czas do 2032 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie urzędu w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do15:30 w pokoju nr 28. Wnioski można pobrać w siedzibie urzędu gminy Krasne oraz na stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a w przypadku nieruchomości lub obiektu do których tytuł prawny posiada kilka osób, zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
  2. Dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynku (dotyczy demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest).
  3. Pełnomocnictwo – w przypadku nieruchomości lub obiektu, do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego.

TYLKO KOMPLETNE I ZŁOŻONE W TERMINIE WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE


Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związane z wymiana pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne.
  2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związane z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne.

źródło: UG Krasne

Dodaj komentarz