Rok 2016

W dniu 27 września 2015 r. w Domu Ludowym w Strażowie, odbyło się Zebranie Wiejskie. Na zebranie przybył Pan Wójt Gminy Krasne- Wilhelm Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Jachowicz, Radna Powiatowa Pani Renata Gaweł, Dyrektor Przedszkola w Strażowie Pani Ewa Nowak. Wg. listy obecności w zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców naszego Sołectwa. Najważniejszym tematem zebrania było podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2016 r. oraz założenia do budżetu na 2016 rok.

Fundusz Sołecki na rok 2016 wynosi 27.875,98 zł.

Zebranie wiejskie zdecydowało że ww. kwotę przeznaczy na:

 1.  siłownię na świeżym powietrzu (po drugiej stronie placu zabaw)20.875,98 zł;
 2. doposażenie OSP w Strażowie (namiot, ławki, stoły) – 4.000 zł;
 3. zakup kolorowej drukarki cyfrowej (na potrzeby sołectwa) – 3.000 zł.

Wskazano również założenia do Budżetu na 2016 r. tj:

 1. rozbudowa Zespołu Szkół w Strażowie z przeznaczeniem na Przedszkole-wg. kosztorysu
 2. remont drogi asfaltowej na cmentarz i wykonanie parkingu – 150.000 zł,
 3. udrożnienie rzeczki płynącej przez wieś – 30.000zł,
 4. bieżące naprawy dróg – 40.000 zł,
 5. remont drogi i progi zwalniające, czyszczenie rowów na Skotniku – 25.000 zł,
 6. regulacja rzeczki w Olszynach – 25.00 zł,
 7. nawodnienie, oświetlenie, zakup bramek, zabezpieczenie budynku LZS Rzemieślnik Strażów – 50.000 zł,
 8. naprawa drogi za torami kolejowymi – 10.000 zł,
 9. remont mieszkania po lokatorze w szkole i dostosowanie pomieszczeń do wymagań klasy szkolnej – 30.000 zł,
 10. przebudowa linii elektrycznej obok boiska szkolnego – 100.000 zł,
 11. remont oświetlenia do osiedla na granicy starego Wisłoczyska od strony Palikówki – 5.000 zł.

Na zebraniu Pan Wójt przekazał informację z realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku. Ponadto na zebraniu zaprezentowana została nowa strona internetowa Naszego Sołectwa.

Na zakończenie zebrania wiejskiego odbyła się dyskusja i zostały poruszone różne tematy, m.in.:
o wydłużeniu czasu oświetlenia na placu zabaw,
rozeznaniu możliwości wykonania parkingu przy przedszkolu,
uregulowania spraw wałęsających się psów,
oznaczenie znakami drogowymi pomnika Grunwald, itp.

SOŁTYS
SOŁECTWA STRAŻÓW

Grzegorz Morycz