Innowacyjna edukacja w Rzeszowie

W ramach programu Innowacyjna Edukacja w Rzeszowie, wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą zainstalować pełną wersję pakietu Office bezpłatnie do użytku domowego!

Więcej szczegółów na stronie http://edu.erzeszow.pl

Głównym celem wdrożenia pakietu Innowacyjna Edukacja jest polepszenie warunków i sposobu nauczania dla uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Od 2 października 2018 r. każdy nauczyciel i uczeń publicznych szkół w Rzeszowie (około 30 tys. uczniów i 3600 nauczycieli) może uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów Microsoft Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Microsoft i objęciu programem wszystkich szkół, szacowane roczne koszty Rzeszowa na realizację tego projektu to około 350 tys. zł.

W ramach porozumienia rzeszowianie uzyskują dostęp do programów pakietu Office 365: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access i usług: One Drive, Exchange, Skype, Teams, Sway, Forms, Stream oraz od stycznia 2019 roku do programowania Minecraft.

Rynkowa wartość pakietu Microsoft Office 365 przy zakupie indywidualnym dla takiej liczby licencji to około 10 mln złotych.

Efektami wdrożenia pakietu będzie:
– Zapewnienie dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych dla nauczycieli i uczniów zarówno w szkole jak i w domu,
– Zapewnienie bezpiecznej komunikacji elektronicznej pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego opiekunami, w tym możliwości elektronicznej multimedialnej pracy grupowej,
– Monitorowanie na bieżąco pracy ucznia oraz jego wyników, z możliwością interakcji on line między nauczycielem i opiekunami ucznia – w ramach usługi e-wywiadówki,
– Uruchomienie platformy zdalnego nauczania typu e-learning, co umożliwi miedzy innymi udział w zajęciach szkolnych uczniów chorych lub niepełnosprawnych przez Internet,
– Stworzenie dla nauczycieli elektronicznej platformy dziedzinowych warsztatów/spotkań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i promujących dobre praktyki,
– Wdrożenie dla uczniów platformy umożliwiającej nauczanie programowania i tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu Minecrafta.

Pakiet Office 365 można pobrać ze strony edu.erzeszow.pl.

Logowanie obydwa się za pomocą loginu z dziennika elektronicznego.


Dodaj komentarz