Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) w rzeszowskich gminach?

Gmina Miasto Rzeszów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz gminami: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn, realizuje dwa projekty, w ramach których Mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dotychczas używanych źródeł ciepła na nowe, energooszczędne i ekologiczne kotły gazowe, kotły na biomasę, kotły na ekogroszek lub wpięcie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 15.11.2019 r. DO 20.12.2019 r.

Harmonogram spotkań informacyjnych

SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE w Rzeszowie odbędą w auli Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Błogosławionej Karoliny 21. w dniach: 19 listopada, 21 listopada, 26 listopada, 28 listopada, 3 grudnia, 5 grudnia, 17 grudnia i 19 grudnia. Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą o godz. 17:00. Podczas spotkań można będzie uzyskać informacje nt. zagrożeń związanych z wykorzystywaniem dotychczasowych źródeł ciepła, zalet ich wymiany oraz zasad udziału w ww. projektach.

Ponadto w dniu 13 listopada br. zostały przyjęte Zasady naboru beneficjentów do obu projektów, tj. pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (wersja 01) – współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Na stronie rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  znajdują dokumenty do naboru wniosków (zakładka DOKUMENTY) oraz będą publikowane aktualności i informacje związane z realizacją projektów.

ZASADY NABORU BENEFICJENTÓW DO PROJEKTÓW PN. „INSTALACJA KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – PROJEKT PARASOLOWY” ORAZ „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE ROF” – WERSJA 01 – WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020”

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl .

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

Dodaj komentarz