Odpowiedzi wykonawcy projektu studium wykonalności dla układu drogowo-kolejowego na terenie gminy Krasne na postulaty Mieszkańców

W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami w dniu 20 czerwca 2023 r. , publikujemy odpowiedzi na postulaty Mieszkańców w sprawie opracowania  dokumentacji studium wykonalności budowy linii dużych prędkości na odcinku Rzeszów – Strażów – Medyka

Załączone odpowiedzi zostały wysłane (pocztą tradycyjną) do poszczególnych adresatów, którzy wystąpili z postulatami.

 

Dodaj komentarz