Wyniki wyborów do Senatu RP z 25.10.2015 r. z Sołectwa Strażów okręg wyborczy nr: 56

pkwFrekwencja w Polsce 50.92 %
Na Podkarpaciu frekwencja wyborcza wyniosła 50.43 %
Nasz region do Senatu to okręg wyborczy: nr 56, czyli rzeszowski, tutaj frekwencja wyniosła  57,62%
Frekwencja w powiecie rzeszowski wynosiła 55,66 %
Frekwencja w Gminie Krasne wynosiła 58.87 %
W naszym Sołectwie Strażów frekwencja wyborcza wyniosła 56.28%

Uprawnionych do głosowania jest 1441 mieszkańców. Swój głos oddało 811 mieszkańców.

 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Senatu

Rozliczenie kart do głosowania
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania – 1441
2. Komisja otrzymała kart do głosowania – 1090
3.Nie wykorzystano kart do głosowania – 278
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje “odmowa podpisu”) – 812
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) – 2
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze –0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych –0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu – 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę – 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania – 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania – 0
8e. Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny – 0
Ustalenie wyników głosowania
9. Liczba kart wyjętych z urny – 811
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania – 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) – 0
11. Liczba kart ważnych – 811
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) – 14
12a. w tym z powodu postawienia znaku “X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów – 4
12b. w tym z powodu niepostawienia znaku “X” obok nazwiska żadnego kandydata – 10
12c. w tym z powodu postawienia znaku “X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata – 0
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)- 797
wynikisenat

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA z OBWODU GMINY KRASNE

na kandydatów do Senatu


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO SENATU z OKRĘGU nr 56 – rzeszowski

na kandydatów do Senatu


źródło: www.pkw.gov.pl