Wyniki wyborów do Senatu z 25.10.2015 r. z Sołectwa Strażów okręg wyborczy nr: 56