Wyniki wyborów do Sejmu RP z 25.10.2015 r. z Sołectwa Strażów okręg wyborczy nr: 23

Wyniki wyborów do Sejmu RP

Frekwencja w Polsce 50.92 %
Na Podkarpaciu frekwencja wyborcza wyniosła 50.43 %
Nasz region do Sejmu RP to okręg wyborczy: nr 23, czyli rzeszowsko-tarnobrzeski, tutaj frekwencja wyniosła 52.56%
Frekwencja w powiecie rzeszowski wynosiła 55.66%
Frekwencja w Gminie Krasne wynosiła 58.87 %
W naszym Sołectwie Strażów frekwencja wyborcza wyniosła 56.28%

Uprawnionych do głosowania jest 1441 mieszkańców. Swój głos oddało 811 mieszkańców.

Konferencja prasowa prezentująca zbiorcze wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Bezwzględna większość w Sejmie dla Prawa i Sprawiedliwości.

235 mandatów dla PiS, 138 dla PO, 42 dla Kukiz’15, 28 dla Nowoczesnej, 16 dla PSL i 1 dla Mniejszości Niemieckiej – tak oficjalnie wygląda podział mandatów w Sejmie.

Frekwencja wyborcza wyniosła 50,92 proc.

PiS z większością w Sejmie. PKW podała ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2015

Z Podkarpacia do Sejmu wejdzie 19 posłów PiS, 4 PO, 2 wprowadzi Kukiz’15, a jednego – PSL.

Na 15 mandatów do Sejmu, które były do podziału w okręgu nr 23 (północna część województwa) 12 otrzymało Prawi i Sprawiedliwość, 2 – Platforma Obywatelska, a jeden KUKIZ’15.
Jak wynika z oficjalnych danych OKW w Rzeszowie wybory do Sejmu w okręgu nr 23 zdecydowanie wygrało PiS, które zdobyło 54,78 proc. poparcia (284 642 głosy). Przełożyło się to na 12 mandatów dla tego ugrupowania.

LISTA PODKARPACKICH POSŁÓW W SEJMIE

Okręg 23 – RZESZÓW
Prawo i Sprawiedliwość: Józefa Hrynkiewicz, Andrzej Szlachta, Kazimierz Moskal, Wojciech Buczak, Kazimierz Gołojuch, Zbigniew Chmielowiec, Rafał Weber, Jan Warzecha, Jerzy Paul, Mieczysław Miazga, Halina Szydełko, Krystyna Wróblewska
Platforma Obywatelska: Krystyna Skowrońska, Zdzisław Gawlik
Kukiz’15: Maciej Masłowski

Okręg 22 – KROSNO
Prawo i Sprawiedliwość: Marek Kuchciński, Bogdan Rzońca, Anna Schmidt-Rodziewicz, Stanisław Piotrowicz, Piotr Uruski, Piotr Babinetz, Andrzej Matusiewicz
Platforma Obywatelska: Marek Rząsa, Joanna Frydrych
Kukiz’15: Wojciech Bakun
Polskie Stronnictwo Ludowe: Mieczysław Kasprzak

Wyniki wyborów z okręgu nr: 23 rzeszowski/Krasne

wyniki sejm

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów do Sejmu RP

Rozliczenie kart do głosowania
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania – 1441
2. Komisja otrzymała kart do głosowania – 1090
3.Nie wykorzystano kart do głosowania – 278
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje “odmowa podpisu”) – 812
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) – 2
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze –0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych –0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu – 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę – 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania – 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania – 0
8e. Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny – 0
Ustalenie wyników głosowania
9. Liczba kart wyjętych z urny – 811
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania – 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) – 0
11. Liczba kart ważnych – 811
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) – 22
12a. w tym z powodu postawienia znaku “X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów – 15
12b. w tym z powodu niepostawienia znaku “X” obok nazwiska żadnego kandydata – 7
12c. w tym z powodu postawienia znaku “X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata – 0
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)- 789

Wyniki wyborów z Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5, Sołectwa Strażów


źródło: www.pkw.gov.pl