Od soboty wracają baseny w Rzeszowie

Od soboty, 6 czerwca 2020 r., ruszają baseny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

  • Basen KARPIK przy ul. Solarza 12,
  • Basen DELFIN przy ul. Rejtana 30,
  • BASENY OTWARTE przy ul. Ks. Jałowego 23A,
  • Kąpielisko Miejskie ŻWIROWNIA przy ul. Kwiatkowskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny liczba osób jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia, zarazem nie może być to więcej niż 150 osób.

Wejście możliwe jednak będzie pod rygorem zachowania reżimu sanitarnego.                                                                      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  UWAGA !!!

Zgodnie z § 6 ust. 10 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.964)

oraz wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 r. –

w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 –

„Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób”.

 Zachęcamy do odwiedzenia stron informacyjnych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zapoznania się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.                                                                               ————————————————————————————————————————————————————————-  

TYMCZASOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW OTWARTYCH Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23 A

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 z dniem 6 czerwca 2020 r. na BASENACH OTWARTYCH Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A wprowadza się dodatkowe postanowienia:

1. Zgodnie z § 6 ust. 10 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.964) oraz wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 r. – w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 –„Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób”.

2. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren Basenów Otwartych (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.

4. Osobom oczekującym w kolejce do kasy zaleca się zakrywanie ust i nosa.

5. Sprzedaż biletów odbywać się będzie wyłącznie w KASIE obiektu.

6. Z powodu braku możliwości zapewnienia niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w obiekcie sanitarno-szatniowym, strefa szafek depozytowych pozostanie zamknięta do odwołania.

7. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

8. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie Basenów Otwartych.

9. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

10. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.

11. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).

12. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcję, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

13. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.

14. Nie należy korzystać z Basenów w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

15. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.

Dodaj komentarz