LI sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym

LI sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy Krasne (sala nr 2 – parter)

Wnioskowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022.
2.2. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.
4. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz