Ruszają powiatowe konsultacje w sprawie połączenia gminy Krasne z Miastem Rzeszów

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuje, że w dniu 09 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach od 08:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Krasne odbędą się konsultacje w sprawie połączenia gminy Krasne z Miastem Rzeszów

 

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU POWIATU RZESZOWSKIEGO
z dnia 2 lutego 2018 r.

o terminie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów.

Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/171/12 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Rzeszowskiego oraz uchwały Nr 151/1563/18 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krasne w przedmiocie połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów.

INFORMUJĘ

mieszkańców Gminy Krasne, że w dniu 9 lutego (piątek) 2018 r. w godz. 8:00-18:00 w Urzędzie Gminy Krasne odbędą się konsultacje w przedmiocie połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów.

Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie “Czy jesteś za połączeniem Gminy Krasne z Miastem Rzeszów?” poprzez umieszczenie w odpowiedniej rubryce “Jestem przeciw”, “Jestem za” , “Wstrzymuję się” znaku “x” na ankiecie konsultacyjnej i wrzuceniu wypełnionej ankiety do urny.

Wicestarosta Rzeszowski

Marek Sitarz

źródło: bip.powiat.rzeszow.pl

Nasuwa się pytanie dlaczego Zarząd Powiatu Rzeszowskiego organizuje tylko w jednym dniu przeprowadzenie konsultacji w gminie Krasem a w gminie Świlcza ogłasza, że w dniach od 19 lutego do 26 lutego 2017 r. odbędą się  konsultacje  w sprawie połączenia gminy Świlcza z Gminą Miasto Rzeszów.

Dodaj komentarz