Rusza projekt “Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”

Na terenie gminy Krasne trwa rekrutacja do projektu pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”. Rekrutacja potrwa do 12 lutego 2018 r. Projekt skierowany jest do osób starszych po 60 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Krasne,  niesamodzielnych  w tym osób niepełnosprawnych oraz samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.

Projekt potrwa 2 lata od lutego 2018 r. do końca lutego 2020 r.

W ramach programu będą realizowane:
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w tym specjalistyczne i pomoc sąsiedzka
– usługi teleopieki
– opiekę w dziennym domu pomocy wraz z wyżywieniem od sierpnia 2018 roku

 

Usługi specjalistyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności będą polegały na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu.

Udziały w wycieczkach i wydarzeniach kulturowych, w zajęciach i warsztatach m.in.: komputerowych, plastycznych, kulinarnych.
Dostęp do wyposażenia sal fizjoterapii, rehabilitacji, sali doświadczania, groty solnej, siłowni zewnętrznej.

Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem w siedzibie ośrodka oraz pod nr tel. 17 23 00 260, 17 23 00 256, 17 23 00 261.

Dodaj komentarz