Czy będzie referendum w sprawie przyłączenia Krasnego do Rzeszowa?

Właśnie w tej sprawie 19 października 2017 roku zapadł nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie. Dotarliśmy do pełnej treści nieprawomocnego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z treścią  uzasadnienia. Komentarz pozostawiamy mieszkańcom.

W dniu 31 sierpnia br. pełnomocnik grupy referendalnej złożył wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego do wójta gminy. Wójt gminy z radą gminy Krasne miały 30 dni na rozpatrzenie wniosku i ewentualne uruchomienie procedury związanej z przeprowadzeniem referendum.

Okazało się, że termin ten nie został dotrzymany, więc pełnomocnik w imieniu grupy inicjatywnej 5 października br. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na „bezczynność” Rady gminy Krasne, która w tym czasie nie podjęła stosownej uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego lub odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum.

W nieprawomocnym wyroku WSA czytamy, że pytanie nie jest sformułowane jasno i zrozumiale oraz nie wynika z niego, że odpowiedź na nie ma charakter konsultacyjny, a nie wiążący.

Treść pytania referendalnego: „Czy jesteś za połączeniem Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów?”

Pełnomocnik grupy referendalnej w gminie Krasne, nie chce komentować nieprawomocnego orzeczenia WSA. Jedynie poinformowała, że wyrok zaskarżymy i odwołamy się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i zrobimy wszystko, aby to referendum się odbyło.

Zobaczymy jaki wyda wyrok NSA w Warszawie?

Treść nieprawomocnego wyrok WSA w Rzeszowie z 19 października 2017 r.

 

Dodaj komentarz