Obchody Święta Niepodległości w Strażowie – 11 listopada [FOTO,VIDEO]

W dniu 11 listopada 2017 r. w Strażowie obchodziliśmy 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Jak co roku przed pomnikiem “Grunwald” w Strażowie mieszkańcy zebrali się, by uczcić  Narodowe Święto Niepodległości.

W Strażowie oficjalne świętowanie rozpoczęło się o godz. 9:00 od patriotycznego spektaklu słowno-muzyczny pt. “O tej co nie zginęła” zaprezentowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Strażowie w kościele parafialnym w Strażowie.

O godz. 9:30 odprawiono uroczystą Mszę świętą w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie celebrowanej przez Proboszcza ks. Kanonika Edwarda Wnęka i ks. Tadeusza Chmiel, ks. Marek.

Po części religijnej uroczystości mieszkańcy Strażowa i delegacje w uroczystym przemarszu prowadzonym przez gminną orkiestrę dętą udali się pod pomnik “Grunwald” w Strażowie. Tam uroczystości rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu – „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie orkiestry, po czym odczytano nazwiska poległych w obronie Polski oraz przybliżono historię dążenia naszego kraju do odzyskania niepodległości. Następnie Wójt Gminy w krótkim przemówieniu odniósł się do obchodów Święta Niepodległości.

W dalszej części uroczystości poszczególne delegacje, m.in. Urzędu Gminy Krasne, Radna Powiatu Rzeszowskiego,  Dyrektor wraz z uczniami ZS w Strażowie,  Sołtys wraz z Radą Sołecką Strażów, OSP w Strażowie, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE”, złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, oddając hołd walczącym za Ojczyznę.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśń „Boże, coś Polskę” oraz krótkim zaprezentowaniem pieśni patriotycznej  wykonaniu gminnej orkiestry dętej.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Krasne, Przewodniczący Rady Gminy Krasne, Renata Gaweł  – Radna Powiatu Rzeszowskiego, Grzegorz Morycz – Sołtys sołectwa Strażów wraz z Radą Sołecką, Iwona Mazur – Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalne „STRAŻOWIANIE”, Agata Gunia-Buk Dyrektor ZS w Strażowie wraz z uczniami i Pocztem Sztandarowym ZS w Strażowie a także przedstawiciele OSP w Strażowie z Pocztem Sztandarowym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Obchodach Święta Niepodległości w Strażowie

Portal Str@żow.pl


Zapraszamy na foto relację z uroczystości

Obchody Święta Niepodległości w Strażowie

Dodaj komentarz