Spotkanie informacyjne w sprawie planów urządzania lasu na terenie Krasne i Strażowa

W  dniu  28  kwietnia  2017  r.  (piątek) w godz. od 9.30 do 13.00. w UG Krasne  (sala nr  2  parter) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie planów urządzania lasu dla właścicieli (osób fizycznych) lasów położonych na terenie miejscowości Krasne i Strażów . OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasne z dnia 19.04.2017 r.

Stosownie do dyspozycji art.21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100) informuję (osoby fizyczne) właścicieli lasów położonych na terenie miejscowości Krasne i Strażów, że działająca na zlecenie i koszt Starosty Rzeszowskiego firma KRAMEKO zorganizowała spotkanie informacyjne w trakcie którego Jej upoważniony przedstawiciel będzie udzielał informacji i   składał    wyjaśnienia    do    zapisów    zawartych w wyłożonych w Urzędzie Gminy Krasne uproszczonych planach urządzania lasu na terenie obrębów ewidencyjnych Krasne i Strażów.

Spotkanie      w      powyższej      sprawie       odbędzie się w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (sala nr  2  parter)  w  dniu  28  kwietnia  2017  r.  (piątek) w godzinach od 9.30 do 13.00.

W załączeniu pismo w sprawie znak: 955/17 z dnia 13.04.2017 r.

Dodaj komentarz