Wyrok WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 5 kwietnia 2016 r.  stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Krasne z dnia 25 lutego 2016 r. nr XX/157/2016 podjętej przez radnych z gminy Krasne.Uchwała odrzucająca wniosek o zorganizowanie referendum na terenie gminy Krasne przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie została uznana za nieważną.

Dodaj komentarz