Video relacja ze spotkania mieszkańców sołectwa Strażów z Prezydentem Rzeszowa w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą miasto Rzeszów

      W dniu 30.01.2016 r. o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Strażowie z inicjatywy Pełnomocnika Inicjatora referendum gminnego pana Benedykta Czajkowskiego odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa Strażów z Prezydentem Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów.
W spotkaniu wzieli udział władze naszej gminy Krasne: pan Wilhelm Woźniak – Wójt Gminy Krasne, pani Violetta Błotko – Zastępca Wójta Gminy Krasne, pan Marian Jachowicz – Przewodniczący Rady Gminy Krasne, a także pan Grzegorz Morycz – Sołtys Sołectwa Strażów, Radni Rady Sołeckiej Strażów, mieszkańcy Strażowa oraz zaproszeni goście z Rzeszowa na czele z
Panem Tadeuszem Ferencem – Prezydentem Rzeszowa, Panem Markiem Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Panem Stanisławem Sienko – Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Panem  Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Panem Marcinem Stopa – Sekretarz Miasta, Janina Filipek – Skarbnik Miasta, oraz pan Krzysztof Kadłuczko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Zmiany Granic Miasta i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa.

    Spotkanie prowadził Pan Marek Łuczyk mieszkaniec Strażowa. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wszelkich nieścisłości i wątpliwości w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów w ramach wnioskowanego referendum w sprawie przyłączenia gminy do Rzeszowa.

« 1 z 4 »

Dodaj komentarz