Zawiadomienie o wywiadówce w ZS w Strażowie

Pragniemy poinformować Państwa, że zebranie ogólne rodziców w Zespole Szkół w Strażowie odbędzie się w dniu 17.09.2015 r. (czwartek) godz. 16.30
Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania klasowe / informacyjno-organizacyjne/
(m. in. informacja o planie wychowawczym, profilaktyki, zasadach oceniania, prawach i obowiązkach ucznia, wybory przedstawicieli do Rady Rodziców).

Dyrektor ZS w Strażowie