Wyborco chcesz głosować? Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! [VIDEO]

Zbliżają się wybory samorządowe 2018.  W listopadzie wybierzemy nowe władze samorządowe. Uprawnienie do głosowania te jednak nie wszystko. Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.  Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
  •  Sprawdź już dziś w  urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Kiedy wybory samorządowe 2018?

Kiedy będziemy wybierać wójta gminy i radnych do rady gminy i sejmiku na razie nie wiadomo. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory samorządowe 2018 powinny zostać rozpisane między 9 października a 17 listopada. W grę wchodzą więc trzy niedziele: 21 października, 28 października albo 4 listopada.

PKW poinformowała ponadto, że Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory w okresie pomiędzy 16 lipca 2018 r. a 16 sierpnia 2018 r.

– Wybory samorządowe zarządza Prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad – podkreślono na stronie internetowej PKW.


Kadencja upływa 16 listopada

Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada 2018 roku.

Dotychczas Kodeks wyborczy stanowił, że wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Zgodnie z najnowszą zmianą w Kodeksie datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

Dodaj komentarz