XLV sesja rady gminy Krasne – 28.12.2017 r.

XLIV sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – parter).

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2017,
2.2. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku,
2.3. określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3. Sprawozdanie wójta gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji rady gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz