Kolejne podwyżki opłat za wodę i ścieki w gminie Krasne. Zobacz o ile wzrosną rachunki?

Mieszkańcy gminy od 12 grudnia 2017 roku będą więcej płacić za wodę i ścieki – tak zdecydowali radni.
A jednak radni z gminy Krasne zagłosowali za kolejnymi podwyżki, po opłatach za śmieci tym razem za wodę i ścieki w gminie Krasne.

O podwyżkę cen za wodę i ścieki zawnioskował ZUK w Krasnem.

Wójt gminy Krasne i radni za nic mają petycje Mieszkańców w sprawie zrównania cen za ścieki o których pisaliśmy  . Zamiast uśrednić ceny za ścieki, wprowadzili kolejne podwyżki. Tak radni wybrani przez mieszkańców gminy reprezentują interesy mieszkańców!

Wpuszczeni w kanalizację! Rośnie niezadowolenie wysokimi opłatami za ścieki w gminie Krasne [VIDEO]

Mieszkańcom gminy Krasne odmawia się równo uprawnienia w opłatach za ścieki? Płać i płacz!?

Dziś za metr sześcienny wody mieszkańcy gminy Krasne płacą 2,62 zł / m3. Od początku 2018 roku ta opłata wzrośnie o 27 groszy – do 2,89 zł.

Odpłatność dla wszystkich grup odbiorców w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 9 czerwca 2018 roku wyniosą:
w przypadku cen wody z sieci wodociągowej Krasne – Strażów- Palikówka – Malawa opłata wzrosła o 27 groszy / m3 z 2,62 zł /m3 do 2,89 zł /m 3 (w tym 2,68 zł / m 3 + 0,21 zł / m 3 VAT);

Ceny ścieków pójdą w górę, za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:
– zlewnia oczyszczalni Krasne 3,45 zł / m 3 + 0,28 zł / m 3 VAT = 3,73 zł / m 3 (wzrost o 6 groszy)
– zlewnia oczyszczalni Łąka (Strażów, Palikówka) 4,52 zł / m 3 + 0,36 zł / m 3 VAT = 4,88 zł / m 3 (wzrost o 5 groszy)
– zlewnia oczyszczalni Rzeszów (Malawa, Krasne Płd.) 3,98 zł / m 3 + 0,32 zł / m 3 VAT = 4,30 zł /m 3 (wzrost o 6 groszy)

Miesięczne opłaty abonamentowe za gotowość świadczenia usługi od 12 grudnia 2017 roku poszły w górę
Pobór wody i odprowadzanie ścieków: 7,90 zł + 0,63 zł VAT = 8,53 zł / 1 miesiąc (opłata wzrosła o 76 groszy, obecna opłata to 7,20 zł)
w tym obór wody: 3,50 zł + 0,28 zł VAT = 3,78 zł / 1 miesiąc (opłata wzrosła o 11 groszy, obecna opłata 3,67 zł)
w tym odprowadzanie ścieków: 4,40zł + 0,35 zł VAT = 4,75 zł /  1 miesiąc (opłata wzrosła o 65 groszy, obecna opłata 4,10 zł)

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 12.12.2017 r. – 09.06.2018 r. 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem podaje do wiadomości aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą
Nr XLIV/355/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 12 grudnia 2017 r.

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz