Petycja w sprawie remontu drogi do stacji PKP przynosi efekty.

Petycja mieszkańców Strażowa w sprawie generalnego remontu drogi na odcinku od przejazdu PKP do budynku Stacji PKP w Strażowie przynosi skutki. PKP chce przekazać odcinek przedmiotowej drogi gminie.

Przypomnijmy 8 września 2017 roku grupa mieszkańców Strażowa złożyła: “Petycję mieszkańców sołectwa Strażów w sprawie wykonania generalnego remontu nawierzchni drogi na działce o nr ewi. 358/2 w Strażowie

Sytuacja pogarsza się od wielu lat, a wciąż nie ma żadnych konkretnych działań zmierzających do poprawy sytuacji. Niniejsza petycja podyktowana jest przede wszystkim troską o zapewnienie bezpiecznego i normalnego dojazdu do posesji mieszkańców.

Odpowiedz PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie możliwości przekazania drogi.

Nie prawdą jest aby zarządca ww. drogi poddawał jej systematycznej bieżącej naprawom (dwa razy do roku) przed złożeniem petycji. Prosimy o przedstawienie dowodów. Najbliższa taka napraw polegająca na wypełnieniu “większych” ubytków nawierzchni bitumicznej miała miejsce dopiero po interwencji mieszkańców i gminy w 2017 roku.
Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji fotograficznej z dnia 25.04.2013 roku gdzie dziury na tym odcinku od tego czasu tylko się powiększały.

Do tematu wrócimy będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych działania w tej sprawie.

 

Mieszkańcy Strażowa żądają generalnego remontu odcinka drogi do stacji PKP

Dodaj komentarz