Mieszkańcom gminy Krasne odmawia się równouprawnienia w opłatach za ścieki? Płacz i płać!

Oto oficjalna odpowiedź Wójta Gminy Krasne na naszą petycję, którą traktowano jak zwykłe pismo. Mieszkańcy odnoszą wrażenie że Wójt Wilhelm Woźniak nie jest po ich stronie i reprezentuje interesy ZUK w Krasnym.

Wysokie stawki za odprowadzanie ścieków są problemem w gminie Krasne od dłuższego czasu, o czym mieszkańcy gminy doskonale wiedzą. Lecz nikt do tej pory tym problemem poważnie się nie zajął. Czas wreszcie uporządkować te opłaty i zrównać je do obowiązującej stawki opłat tj. 3,67 zł/m3 tak jak dla pozostałych mieszkańców sołectwa Krasnego wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXX/225/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.   

Nasuwa się pytanie: Kiedy Wójt gminy Krasne lub Rada gminy przygotował projektu uchwały w sprawie zrównania opłat za kanalizację dla mieszkańców gminy? Jeśli tak To kiedy Rada gminy odrzuciła taki projekt uchwały?

Wpuszczeni w kanalizację! Rośnie niezadowolenie wysokimi opłatami za ścieki w gminie Krasne [VIDEO]

 

Mieszkańcy nie oczekiwali takiej odpowiedzi.

Dlaczego Wójt nie odpowiedział na nasze pytania zawarte w petycji tj.:

  1. Jakie działania podjął Wójt celem zrównania opłaty taryfy za ścieki dla wszystkich mieszkańców gminy Krasne?
  2. Jakie środki kontroli wobec ZUK w Krasnem zostały podjęte przez Wójta celem weryfikacji wysokości naliczania ceny za ścieki i ich zrównanie dla wszystkich mieszkańców gminy Krasne?
  3. Dlaczego mimo wynegocjowanego z MPWiK Rzeszów prawdopodobnie 15% upustu ceny za ścieki odprowadzane do Rzeszowa ZUK w Krasnem obciąża dodatkowo mieszkańców Malawy i Krasne Płd. kwotą większą ok. 1,00 zł/m3 tj. kwotą 4,24 zł/m3 (opłata za ścieki dla mieszkańców Rzeszowa wynosi 3,86 zł/m3 – 15% upust tj. 3,28 zł) mimo pobierane opłaty abonamentowe od odbiorcy za gotowość świadczenia usług w rozliczeniu za odprowadzenie ścieków 4.10 zł/1 miesiąc?
  4. Dlaczego cena za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców sołectwa Malawy, Strażowa i Palikówki naliczona została bez sprzeciwu przyjęta przez Wójta oraz Radę Gminy Krasne?
  5. Dlaczego przy tak wysokich stawkach za kanalizację, śladem innych gmin Wójt nie zaproponował dopłat do ścieków dla mieszkańców Malawy, Strażowa i Palikówki w takiej wysokości żeby zrównać ich do wysokości obowiązujących w miejscowości Krasne, mimo zastosowania zróżnicowanych dopłat?

Oto oficjalna treść odpowiedź Wójta Gminy Krasne na złożoną petycję

Dodaj komentarz