Przypominamy o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właścicielom nieruchomości z terenu gminy Krasne przypominamy, że w dniu 15 kwietnia 2017 r. mija termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał br.

 STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROK 2017.

Informujemy, że stawki i terminy opłat w roku 2017 r. nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas:

Opłaty dokonuje się kwartalnie w terminach do:

15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2017 roku.

Płatności dokonujemy w  kasie Urzędu Gminy Krasne  lub na konto bankowe
EBS nr: 15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

(W tytule przelewu prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zadeklarowanej oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne).


Przypominamy również, że stawki opłat za odpady zbierane w sposób
selektywny wynoszą:

10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób;

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób;

      7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób;

zbierane w sposób nieselektywny:

15 zł miesięcznie – od mieszkańca.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (tj. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Krasne (pok. nr 3) poprzez ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji  w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W roku 2017 mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji, jeżeli nie wystąpi zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

źródło: UGKrasne


Harmonogram odbioru/wywozu odpadów na terenie gminy Krasne w 2017 r.

Zbiórka gabarytów i elektrośmieci w Strażowie. Sprawdźcie terminy

 

Dodaj komentarz