Zbiórka gabarytów i elektrośmieci w Strażowie. Sprawdźcie terminy

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów na terenie sołectwa Strażów

Terminy i miejsca odbioru elektrośmieci

Informujemy mieszkańców Sołectwa Strażów, że 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) uruchomiony będzie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPZO.
Sołectwo Strażów
(parking przy kaplicy cmentarnej) od godz. 16:00 do godz. 18:00.
Sołectwo Palikówka (parking przy remizie OSP) od godz. 14:00 do godz. 16:00.

7 kwietnia 2017 r. (piątek)
Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) w godz. 14:00 – 16:00;
Malawa (parking przy K.S. “Strumyk”) w godz. 16:00 – 18:00.

W ramach MPZO zbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywo sztuczne,
  • metal,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone.

Kolejna zbiórka gabarytów i elektrośmieci w Strażowie odbędzie się 21 czerwiec 2017 r. i 18 październik 2017 r.


DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach: 11 stycznia | 8 lutego | 8 marca | 12 kwietnia | 10 maja| 14 czerwca | 12 lipca | 9 sierpnia | 13 września | 11 października | 8 listopada | 13 grudnia | 2017 r.

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.

Harmonogramy na rok 2017

źródło: mpgk.pl


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) , od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wymuszenie segregacji odpadów u źródeł ich powstania, czyli w gospodarstwie domowym, oraz uniknięcie ich spalania lub wyrzucania do rowów, lasów, rzek itp.

Nowy system zakłada, że to gmina jest właścicielem odpadów komunalnych i jest zobowiązana do ich odbioru, transportu, zagospodarowania oraz pokrycia kosztów z tym związanych. Z kolei właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która jest egzekwowana tak samo jak podatek.