Informator “Dobra Szkoła” – Reforma Systemu Edukacji

Na stronie reformaedukacji.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje wszelkie informacje związane z reformą edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

O reformie

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę.

Informacje lokalne


Informacje dotyczące realizacji reformy w województwie podkarpackim, znajdziecie Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59 . Ponadto w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie działa specjalna infolinia – 017 867 11 70 oraz adres e – mail: reformaedukacji@ko.rzeszow.pl dostępny dla wszystkich zainteresowanych reformą.

Do końca marca 2017 r. Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator Oświaty będą kontynuowali spotkania z dyrektorami szkół i samorządowcami. Spotkania będą miały formułę otwartą, każdy zainteresowany może wziąć w nich udział. Zadania i terminy umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, natomiast informacja o kolejnych spotkaniach również na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Aktualności


Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

20 stycznia br. w Trzebownisku odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego, które było poświęcone zagadnieniom związanym z reformą edukacji.

Głównym  tematem spotkania było dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Był to również temat towarzyszącej konwentowi konferencji prasowej, w której uczestniczyli Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Krystyna Wróblewska poseł na Sejm RP, Małgorzata Rauch podkarpacki kurator oświaty, Stanisław Fundakowski wicekurator oświaty oraz Józef Jodłowski starosta rzeszowski.

Na konferencji przedstawiono informację o powołaniu w województwie podkarpackim zespołu koordynacyjnego ds. wdrażania reformy edukacji na czele którego stanął Stanisław Fundakowski  wicekurator oświaty. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji systemu edukacji  w województwie podkarpackim.

Harmonogram

Prace nad przygotowaniem reformy polskiego systemu oświaty trwały od początku 2016 roku. W lutym zainaugurowaliśmy ogólnopolską debatę o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas siedemnastu debat wojewódzkich oraz licznych spotkań i rozmów z nauczycielami, samorządowcami i rodzicami wsłuchiwaliśmy się w każdy głos i opinię na temat obszarów w edukacji, które wymagają zmian. Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodziców, nauczycieli jak i środowiska oświatowego.

 • luty 2016Ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”
 • marzec/czerwiec 2016Debaty i spotkania w całym kraju
 • 27 czerwca 2016Podsumowanie debat, spotkań, ogłoszenie kierunków zmian w edukacji
 • 16 września 2016Prezentacja projektów ustaw oraz skierowanie ich do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych
 • 27 października 2016Podsumowanie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych oraz skierowanie projektów ustaw pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • 3 listopada 2016Przyjęcie projektów przez Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8 listopada 2016Rozpatrzenie ustaw przez Radę Ministrów
 • listopad 2016Przekazanie projektu ustaw do parlamentu
 • grudzień 2016Prace parlamentarne nad ustawami, skierowanie projektu ustaw do podpisu Prezydenta RP
 • styczeń 2017Wejście w życie reformy
 • 31 marca 2017Termin podjęcia uchwał przez samorządy o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
 • 1 września 2017Początek wdrażania reformy w szkołach

Dziecko w nowym systemie edukacji

Sprawdź

Sprawdź w jakim typie szkoły znajdzie się twoje dziecko od 1 września 2017 r.

Multimedia

Spot TV #1

Spot TV #2

Spot radiowy #1

Dodaj komentarz