Przetarg na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Strażowie o przedszkole unieważniony

Najniższa oferta złożona przez firmy zainteresowane rozbudową budynku Zespołu Szkół w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego – etap I o ok. 300 tys. zł przekroczyła budżet założony przez gminę na I etap tej inwestycji. Przetarg został unieważniony.

Gmina Krasne ogłosiła przetarg w dniu 28.10.2016 r. , otwarcie ofert nastąpiło 17.11.2016 r. do którego zgłosiło się 3 firmy. Niestety, najniższa oferta o 292.606,49 zł przekroczyła założony na sfinansowanie zamówienia kwotę, w wysokości 700 000,00 zł budżet i gmina unieważniła przetarg. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Gmina założyła,  aby I etap rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Strażowie dla potrzeb przedszkola publicznego, polegający na wykonaniu stanu surowego zamkniętego powstał do końca października 2017 r. Czy rozbudowa budynku Zespołu Szkół się opóźni zobaczymy? Do tematu wrócimy.

źródło: gminakrasne.pl