Więcej demokracji. Czy Wojewoda unieważni uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum?

2 października 2016 r. na łamach strony referendumkrasne.pl ukazał się kolejny artykuł: „Więcej demokracji. Czy Wojewoda unieważni uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum?” poniżej tekst artykułu

W dniu 29.09.2016 r. Pełnomocnik grupy Inicjatywnej referendum w Gminie Krasne złożył do Wojewody Podkarpackiego skargę na Uchwałę nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Krasne w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem. Skargę złożono w związku z naruszeniem standardów demokracji przez Radnych z Krasnego, którzy nie dokonali wyboru ani jednego członka zgłoszonego przez Inicjatora Referendum do Gminnej Komisji ds. Referendum w Krasnem. Co może posłużyć prawdopodobieństwu zamiaru wpływania na wyniki wyborów w dniu referendum zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie.  W tym miejscu nasuwa się  stare powiedzenie „Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głos”.


Pani

Ewa LENIART

Wojewoda Podkarpacki

W imieniu Grupy Inicjatywnej ds. Referendum w Gminie Krasne zarządzonym  na  dzień   23  października   2016  r.  wnoszę do Pani prośbę o unieważnienie Uchwały nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Krasne w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2016 r.

Informuję, że zachodzi duże prawdopodobieństwo zamiaru wpływania na wyniki wyborów w dniu referendum zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie. Obradująca w dniu 28.09.2016 r. Rada Gminy Krasne świadomie i z premedytacją mając z góry określony cel nie dokonała wyboru ani jednego członka Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem zgłoszonego przez Inicjatora Referendum. Domniemamy , że władze Gminy chcą w ten sposób manipulować wynikami wyborów, wybierając do G.K.ds.R przeważnie pracowników Urzędu Gminy Krasne na których ma wpływ Wójt Gminy Krasne jako ich pracodawca. W ten sposób wybrana Gminna Komisja ds. referendum będzie dokonywać wyboru członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Krasnem i zachodzi obawa, że znowu ponownie zostaniemy pominięci w wyborze. Wtedy wyniki wyborów w referendum staną pod dużym znakiem zapytania jeżeli chodzi o ich obiektywność a tym samym ich demokratyczny przebieg.

Władze Gminy Krasne chcą na siłę udowodnić mieszkańcom, że zarządzone referendum jest kosztowne. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami Wójt mówi o kwocie ponad 30 000,00 zł. Powołując 16 osobową Gminną Komisję do spraw Referendum w Krasnem nie liczą się z wydatkowaniem publicznych środków pieniężnych bo przecież zgodnie z obowiązującym prawem mogli wybrać minimalną liczbę 6 osób. Sam wybór członków G.K.ds.R pozostawia dużo do życzenia. Każdy radny posiadał wykaz wszystkich osób zgłoszonych kandydatów na członków komisji, prawdopodobnie z zaznaczonymi nazwiskami osób, które należało wybrać – „podnieść rękę”. Należy przypuszczać, że Wójt Gminy, który jest gorliwym przeciwnikiem referendum zaznaczył wcześniej radnym kogo mają wybrać. Informuję, że nie został przedstawiony sposób i tryb wyłaniania członków Gminnej Komisji  i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Krasnem, dodatkowo Rada Gminy Krasne wybrała do G.K.ds.R ze swego grona radnego o nazwisku  LECKI Piotr z miejscowości Strażów co powinno dodatkowo skutkować unieważnieniem tej uchwały. Najbardziej obiektywne byłoby tu zarządzenie losowania zwłaszcza, że razem było zgłoszonych około 28 kandydatów na członków G.K.ds.R, tak przecież zawsze jest przy wyborach praktykowane.

Smutny jest fakt, że nie dano nam przed wyborem możliwości wypowiedzenia się pomimo, że byliśmy  na sali obrad. Szkoda, że żyjemy już ponad 20 lat w demokratycznym państwie i są jeszcze takie zaściankowe metody działania.  Wierzymy,  że  Pani  Wojewoda  z  ugrupowania  pod  nazwą  Prawo i Sprawiedliwość dopilnuje sprawnego i demokratycznego przebiegu referendum w naszej gminie. Już wcześniej zwracaliśmy się do Pani o pomoc w tej sprawie, bo znając niechętne nam władze Gminy Krasne obawialiśmy się takich rozwiązań, które są szkodliwe dla społeczeństwa i zasługują na potępienie.

Z poważaniem
(-)
Benedykt Czajkowski


Czy Wojewoda Podkarpacki uchyli Uchwałę nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 28.10.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem? Czekamy na Decyzję.

Co najciekawsze że na zwołanej przez Wójta Gminy Krasne w dniu 30 września 2016 r. na godz. 14:00, pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji ds. Referendum powołano na Przewodniczącego tej komisji P. LECKIEGO (ww. Radnego Gminnego) co może potwierdzać domniemanie wiarygodności oraz prawdopodobieństwa zamiaru wpływania na wyniki wyborów w dniu referendum zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie.

źródło: referendumkrasne.pl


Redakcja portalu strazow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu.

Dodaj komentarz