Ogłoszenie dot. zapisu dzieci na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej SP w Strażowie

Dyrektor ZS w Strażowie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2016/2017 urodzonych w roku 2009 do klasy pierwszej SP w Strażowie;
urodzonych w roku 2010 do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole lub klasy pierwszej na wniosek rodzica.
Zapisu można dokonać w dniach od 01– 31.03.2016 r. w sekretariacie szkoły.
Do zapisu konieczny jest nr pesel dziecka i akt urodzenia.
Jeśli w oddziale przedszkolnym w szkole będą wolne miejsca, to szkoła przyjmie dzieci urodzone w roku 2011 (pięciolatki).

Sekretariat szkoły czynny od pon. – pt. w godz. 8:00 – 13:30.
tel. 17 77 11 854.

Dyrektor ZS w Strażowie
Agata Gunia-Buk