Konsultacje dot. proponowanego rozkładu jazdy autobusów ZTM linii nr 14 na trasie: Palikówka-Krasne-Rzeszów

Szanowni Państwo

Przedstawiamy do konsultacji rozkład jazdy autobusów linii 14 po korektach związanych z uwagami mieszkańców.

Po licznych spotkaniach z pracownikami ZTM Rzeszów oraz radnymi gminy Krasne Panią Krystyna Klus i Panem Bogusławem Rejmanem ustalono nowy rozkład jazdy.

Proponowany rozkład obowiązywał będzie od dnia 01 lutego 2016 r.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy lub drogą e-milową do dnia 20 stycznia 2016 r. Kontakt z Urzędem Gmina Krasne

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Krasne
Violetta Błotk

źródło: gminakrasne.pl

Projekt rozkład jazdy linii numer 14 ZMT – od 1 lutego 2016 r.

        o

Dodaj komentarz