PKA staje się faktem. Rusza Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna.

Już 1 stycznia ruszą pierwsze kursy pociągów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Na razie w ograniczonym zakresie, bo całość prac nie została jeszcze ukończona, ale za to podróżni na pewno pojadą już nowymi, wygodnymi pociągami.

– Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, projekt za 660 mln złotych, staje się faktem – mówi z dumą marszałek Władysław Ortyl. To wielkie przedsięwzięcie powstaje z myślą o mieszkańcach regionu, którzy każdego dnia podróżują z okolicznych miejscowości do Rzeszowa – zwykle do pracy, na spotkania, zakupy czy np. do lekarza. – Oferta PKA ma ich zachęcić do tego, aby zostawili w swoich miejscowościach na wygodnych parkingach przy stacjach PKP samochody i skorzystali z szybkiego, a tak-że częstego połączenia kolejowego. Będzie to wygodne, a także ekologiczne rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu regionach świata – tłumaczy marszałek Ortyl.

Kiedy i jak będzie kursować PKA?

Większa częstotliwość połączeń to główne założenie PKA. Kolej aglomeracyjna ma połączyć z Rzeszowem Dębicę, Przeworsk, Strzyżów i Kolbuszową oraz mniejsze miejscowości na tych trasach. Pociągi PKA uzupełnią ofertę połączeń regionalnych i wspólnie będą jeździć w godzinach szczytu co 30 minut, a poza nimi co godzinę. Natomiast w weekendy co dwie godziny. – Wierzymy, że Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna przyczyni się do zwiększenia zainteresowania transportem kolejowym przez pasażerów, którzy dotychczas korzystali z samochodów czy autobusów– mówi Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w UMWP.

PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ETAPY URUCHAMIANIA POŁĄCZEŃ NA TRASACH

PKA będzie uruchamiana etapami. Najpierw, 1 stycznia 2021 r., ruszą połączenia kolejowe z trzema miastami:

I ETAP – 1 STYCZNIA 2021 r.
Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów (linia 91)
Rzeszów – Dębica – Rzeszów (linia 91)
Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów (linia 106) (na razie w ograniczonym zakresie z powodu braku tzw. mijanek, które zostaną wybudowane).

II ETAP – KONIEC 2021 r.

Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów (linia 71)
(po zakończeniu praz związanych z elektryfikacją linii 71, zostaną uruchomione połączenia w relacji)

III ETAP – ROK 2023 r.

Ostatnim etapem, który ruszy po wybudowaniu nowej linii kolejowej do lotniska w Jasionce, będzie połączenie w relacji: Rzeszów – Jasionka – Rzeszów

Źródło: Podkarpacki Przegląd Samorządowy

Jakie pociągi i bilety?

Do obsługi PKA zostały kupione nowe pociągi. Osiem elektrycznych i dwa spali-nowe składy produkcji NEWAG S.A. Nowy Sącz. Zapewnią wygodę i komfort podróżowania, gdyż będą mieć wiele przydatnych rozwiązań w transporcie podmiejskim:
– To między innymi większa ilość drzwi dla szybszej wymiany pasażerów, zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami oraz wewnętrznymi monitorami. Będzie też przystankowy system informacji komunikacji miejskiej. Pociągi będą mieć monitoring oraz biletomaty umożliwiające gotówkowe i bezgotówkowe formy płatności. Do tego klimatyzacja, system gaszenia pożaru i zliczania podróżnych. Są też ułatwienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dla podróżnych z dziećmi czy rowerzystów – wylicza dyrektor Joanna Szozda.Operatorem PKA będzie spół-ka „PolRegio”, przewoźnik wyłoniony w trybie przetargu. Będzie on także realizował połączenia regionalne na Podkarpaciu. Jest to ważne dla pasażerów, gdyż będą mogli korzystać z tej samej taryfy biletowej i honorowany będzie wspólny bilet ZTM Rzeszów. Umowa z PolRegio została podpisana w lipcu, a jej wartość to niemal 466 mln złotych na obsługę PKA i połączeń regionalnych w latach 2021-2025.

Co i za ile?

W ramach pierwszego projektu kupionych zostało 10 nowych pociągów. W planach jest też hala technologiczna do przeglądów i napraw z myjnią – na budo-wę której trwa procedura przetargowa – wraz z układem torów technologicznych i postojowych. W tym celu przebudowany zostanie układ torowy na stacji PKP Rzeszów – Staroniwa, a także powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane stare urządzenia sterowania ruchem. W ramach tego projektu wkład własny województwa podkarpackiego wynosi aż 120 mln złotych. Oprócz tego z budżetu samorządu za prawie 35 mln zł opłacona zostanie obsługa serwisowa, naprawcza i utrzymanie nowych pociągów w kolejnych latach.Drugi projekt unijny obejmuje budowę zupełnie nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka i rozbudowę infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej na liniach, gdzie będą kursować pociągi PKA. W ramach tego projektu mają powstać między inny-mi nowe przystanki, perony oraz tzw. mijanki czy parkingi park&ride. W ramach przetargu została już wyłoniona firma, z którą 7 grudnia została podpisana umowa. Zadaniem lokalnych samorządów będzie budowa niezbędnych dróg i parkingów park&ride.

PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA POWSTAJE W RAMACH DWÓCH PROJEKTÓW UNIJNYCH:
1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” o wartości ponad 298 mln złotych.
2. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – jej wartość to 370 mln złotych.

A jaki będzie znak rozpoznawczy?

Zarząd województwa podjął decyzję, że przewozy aglomeracyjne będą realizowane pod nazwą: Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. W lipcu, podczas podpisania umowy z operatorem PKA, spółką PolRegio, zostało także zaprezentowane logo PKA. Odwołuje się ono do symboliki drogi, torów, zwrotnicy, wiaduktu, a z drugiej strony do dynamiki i kolory-styki Podkarpacia. – Przed województwem jeszcze wiele wyzwań, aby osiągnąć 100% efektywności, aby można było powiedzieć, że projekt, jakim jest PKA, został w całości ukończony. Jako beneficjent unijnych środków, musimy zakończyć inwestycję do połowy 2023 r. Wierzę, że dotrzymamy tego terminu. Taka komunikacja to przyszłość, od której nie ma odwrotu – podsumowuje marszałek Władysław Ortyl.Od stycznia 2021 r. PKA ruszy w niepełnym wymiarze, ale i tak będzie to ważny krok, gdyż zapewni częste, wygodne, a przede wszystkim konkurencyjne cenowo połączenia w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz z kilkoma miastami położonymi wokół stolicy regionu.

 

Dodaj komentarz