Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Robotników “Solidarności” w parafii Strażów

Powitanie Obrazu Matki Boskiej “Solidarności” z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i krzyżem postawionym na placu nowej huty.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności jest od lat tradycją NSZZ „Solidarność”. Obraz i jego peregrynacja związane są z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa. Rok później pielgrzymi przybyli z wielu regionów Polski i modlili się o dobrą i godną pracę oraz o godne traktowanie pracowników. Każdego roku podczas mszy św. na Jasnej Górze ikonę przejmuje ten Region, który będzie organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy w roku kolejnym. Ten zaszczytny obowiązek w roku 2020 – 40 lecia NSZZ „Solidarność” przypadł Regionowi Rzeszowskiemu. W okresie od 18 stycznia do 17 września 2020 roku obraz Matki Bożej Robotników Solidarności wraz z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz krzyżem robotników z Nowej Huty będzie peregrynował w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”.

26 kwietnia 2020 r. w katedrze rzeszowskiej rozpocznie się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności w diecezji rzeszowskiej. Do 17 września 2020 r. obraz nawiedzi 144 parafie. Peregrynacja zakończy się w parafii bł. J. Popiełuszki w Rzeszowie.

Historia obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

(na podstawie artykułu „Maryjny charakter religijności ruchu Solidarność 1980-1989” Jarosława Wąsowicza SDB i materiałów „Solidarności”)

Szczególnym wymiarem realizowania maryjnej religijności przez ludzi związanych z „Solidarnością” było pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych. Początkowo były to indywidualne inicjatywy działaczy z poszczególnych regionów czy konkretnych zakładów pracy. Pielgrzymowano nie tylko na Jasną Górę, ale również do wielu lokalnych ośrodków kultu maryjnego. W 1983 roku ks. Jerzy Popiełuszko zainicjował Ogólnopolskie Pielgrzymki Ludzi Pracy, które scaliły w jedno te inicjatywy. Stały się one w kolejnych latach prawdziwym świętem ludzi „Solidarności”. Z roku na rok gromadziły coraz większe rzesze robotników oraz inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa.

Z pielgrzymką ludzi pracy wiąże się także historia obrazu Matki Bożej Solidarności. Kiedy pierwszy raz ks. Jerzy Popiełuszko zaprosił robotników na Jasną Górę, robotnicy z Białegostoku przygotowując się do pielgrzymki wymyślili, aby jeden ze związkowych przyjaciół Maciej Artur Chaciej, namalował obraz Matki Bożej Robotników, czyli ikonę, na tle biało-czerwonej flagi, na której upamiętnił wszystkie ważne protesty robotnicze z okresu PRL – lata 1956, 1970, 1976. O tej inicjatywie dowiedział się ks. Popiełuszko i obraz trafił na pielgrzymkę, następnie został przekazany ojcom paulinom na Jasnej Górze. Od 1983 roku towarzyszył co roku Pielgrzymkom Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od 2014 r. obraz pełni rolę formacyjną przez peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z miniaturą krzyża z Nowej Huty.

Nowohucki Krzyż jest repliką drewnianego krzyża, który w 1957 r. postawili mieszkańcy Nowej Huty w miejscu, gdzie miał stanąć kościół. Władze komunistyczne chcąc stworzyć ateistyczne osiedle mieszkaniowe bez Boga próbowały usunąć ten krzyż. Ostał się dzięki determinacji tych, którzy stanęli w jego obronie. Krzyż Nowohucki jest dziś symbolem walki komunistów z krzyżami w Polsce, z religią i z Bogiem.

Dodaj komentarz