Uwaga na wzrost wody na Wisłoku. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia dla Podkarpacia

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień: 2
prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Wisłoce oraz Sanie poniżej Dynowa, na skutek spływu wód opadowych w niżej położone części zlewni, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody, punktowo z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU: 32
Ważne:
Od: 2020-06-22 10:00
Do: 2020-06-23 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa
Czas wydania: 2020-06-22 09:43
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych stopień: 3
prawdopodobieństwo: 75%
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 3
Ważne:
Od: 2020-06-22 09:00
Do: 2020-06-23 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa
Czas wydania: 2020-06-22 08:29
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1
prawdopodobieństwo: 45%
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU: 29
Ważne:
Od: 2020-06-21 10:00
Do: 2020-06-22 03:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa
Czas wydania: 2020-06-21 09:32
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Dodaj komentarz