Ogłoszenie parafialne – UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE od 17 maja 2020 r.

Dostosowując się do nowych decyzji z dnia 13.05.2020 r. władz administracyjnych ograniczających liczbę wiernych w kościele na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2 (dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2), podajemy, że od niedzieli 17 maja podczas mszy w naszej Świątyni jednocześnie może przebywać 46 osób. Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego odstępy co najmniej 2 metry. Przypominamy, że w świątyni  i poza mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki. Na zewnątrz kościoła można się gromadzić według ustalonych norm zgromadzeń i włączyć się do uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej. Msze św. w niedzielę w czasie epidemii: o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 16:00.

Dodaj komentarz