Zaproszenie. Światło z Betlejem w Rzeszowie

„Światło, które daje moc…” – to hasło tegorocznej akcji Betlejemskie Światło Pokoju. W niedzielę, 15 grudnia 2019 r., światło dotrze do Rzeszowa. Organizatorem akcji w Polsce jest Związek Harcerstwa Polskiego.

15 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 w kościele farnym rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego, podczas której światło z Betlejem  zostanie przekazane hufcom Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz różnym instytucjom i osobom prywatnym (każdy będzie mógł odpalić światło do własnego lampionu).

Tegoroczne hasło „Światło, które daje moc…” nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Krakowie w 1979 r.: „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Ksiądz harcmistrz Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP, komentując treść hasła zwrócił uwagę na uniwersalne wartości chrześcijańskie. „To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego” – wyjaśniał duchowny.

Kapelan podkreślił, że światło z Betlejem jest znakiem jedności i pokoju. „Ci, którym niesiemy Betlejemskie Światło Pokoju, z pewnością nie zawsze mają w życiu promienne słońce. Często jest ono przesłaniane przez błędy, zło, trudności, cierpienie czy smutek. Światło z Betlejem, jako znak Nowonarodzonego Chrystusa, to zawsze jasne Światło, które wskazuje drogę, prowadzącą do życia w zgodzie i jedności, w pokoju, bezpieczeństwie i braterstwie” – mówił ks. Jurkowski.

Harcmistrz zwrócił także uwagą na symbolikę związaną z wykorzystaniem świec Caritas. „Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest na świecach Caritas. Świeca może dawać Światło tylko wtedy, gdy pozwoli się, aby strawił ją płomień. Byłaby bezużyteczna, gdyby jej wosk nie żywił płomienia. Pozwólmy, aby ten Święty Płomień płonął najpierw w nas, nawet wówczas, kiedy może to oznaczać trud, ofiarę i wyrzeczenie. Nie bójmy się, że możemy coś stracić. Miejmy odwagę angażować swe zdolności i dary dla człowieka.  Ofiarujmy samych siebie – jak wosk świecy – aby poprzez nas Chrystus rozświetlał ciemności ludzi pogubionych, zranionych, doświadczonych chorobą i cierpieniem, nienawiścią i złem. Ośmielmy się być żarliwymi sługami Światła. Niech w naszych oczach i sercach jaśnieje miłość Chrystusa” – zachęcał kapelan.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja organizowana przez skautów i harcerzy. Akcję zapoczątkowali skauci w Austrii w 1986 r. Światełko przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze św. Stefana przekazywane jest skautom i harcerzom z sąsiednich krajów, następnie trafia do najdalszych zakątków Europy. W Polsce akcję od 1991 r. prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach i przekazują mieszkańcom Polski oraz wschodnim sąsiadom Polski. (tn)

Dodaj komentarz