Kto będzie odbierał śmieci od mieszkańców z terenu gminy Krasne? Szykują się drastyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci?

W tym roku kończy się umowa gminy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. Podpisana ją tylko na rok. Gmina ogłosiła przetarg na wybór firmy, która będzie odbierała śmieci od mieszkańców. Od lat robi to MPGK.

W dniu 14.10.2019 roku w urzędzie gminy Krasne zostały otwarte oferty przetargowe na zamówienie: “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.”

Do przetargu przystąpiło tylko jedno przedsiębiorstwo Zakład Komunalny sp. z o.o. z Sokołowa Małopolskiego, który złożył ofertę w wysokości 3 751 704,00 zł. Oferta przedsiębiorstwa jest wyższa o 1.751.704 zł i przekroczyła budżet założony przez gminę, która przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 000 000 zł. Czy przetarg zostanie unieważniony, czy zostaną przesunięte brakujące środki  i przetarg zostanie rozstrzygnięty? Zobaczymy.

Zgodnie z zapisami SIWZ częstotliwość odbiorów śmieci bezpośrednio z nieruchomości mieszkańców nie ulegnie zmianie.

Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zmieszanych:
a) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu,

Segregowane (selektywnie zbierane) odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości jako frakcja „mokra” będą z pojemników lub worków
a) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu,

A odpady frakcji „suchej” – raz w miesiącu z wyjątkiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, które będą odbierane: a) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, b) w zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu.

Szykują się drastyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci? Zobaczymy. Najwięcej zapłacą osoby mieszkające samotnie w domach jednorodzinnych.

I tak za wszystko zapłacą mieszkańcy gminy.
26 listopada br. na XVIII sesji rady gminy Krasne radni podejmą m.in. uchwały w tej sprawie:

  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  • określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

W zamieszczonych projektach uchwał nie podano jeszcze poszczególnych kwot stawek o ile wzrosną.

W przetargu nie wystartował dotychczasowy wykonawca MPGK Rzeszów Sp. z o.o.

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomośœci. Do tematu wrócimy.

Dodaj komentarz