Rusza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Jesteś uczniem lub studentem mieszkającym w Województwie Podkarpackim i masz najmniej 16 lat a nie ukończyłeś jeszcze 24 roku życia? Masz zatem szansę zostać przedstawicielem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego będą tworzyli młodzi ludzie z terenu Podkarpacia, zainteresowani aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Gremium to ma przede wszystkim charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, a jego podstawowym zadaniem będzie reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększanie świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie. Wybranych zostanie 33 przedstawicieli.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Jeśli chcesz wziąć udział w naborze wystarczy pobrać ze strony www.mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl formularz zgłoszeniowy, a następnie prawidłowo wypełniony przesłać na adres mlodziezowysejmik@podkarpackie.pl. Możesz także  dostarczyć formularz osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Warto również zwiększyć swoje szanse dołączając do formularza listy gratulacyjne, dyplomy, referencje itp.

Należy Pamiętaj, że formularz wraz z ewentualnymi załącznikami musi trafić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego najpóźniej do 12 listopada (liczy się data wpływu).

Ogłoszenie o naborze, ważne terminy, warunki uczestnictwa oraz regulamin Młodzieżowego Sejmiku znajduje się na stronie mlodziezowysejmik.podkarpackie.pl

Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń. Aby móc ubiegać się o członkostwo w Sejmiku należy spełniać łącznie następujące warunki:

  • zamieszkiwać na terenie województwa podkarpackiego
  • mieć od 16 do 24 lat
  • posiadać status ucznia lub studenta

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Wyborcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego dokona wyboru 33 przedstawicieli Sejmiku reprezentujących proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Warto podkreślić, że Młodzieżowy Sejmik będzie działał w podobnej formule jak Sejmik Województwa Podkarpackiego, bowiem podstawą jego funkcjonowania będą cykliczne sesje w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Młodzieżowego Sejmiku będą mogły być również  powoływane komisje.

Dodaj komentarz